Echo muzyczne, teatralne i artystyczne

(Warsaw, 1883-1907)

RIPM e-Library (2013)

Editor: Jan KleczyƄski

Periodicity: Weekly

Publisher: Rajchman i Frendle

Language: Polish