Kwartalnik muzyczny

(Warsaw, 1928-1933)

RIPM e-Library (2016)

Publisher: Stowarzyszenie Milośników Dawnej Muzyki

Editors: A. Chybiński, K. Sikorski

Periodicity: Quarterly