Kwartalnik muzyczny (Warsaw, 1928-1933)

Kwartalnik muzyczny

(Warsaw, 1928-1933)

RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals (2017)

Publisher: Stowarzyszenie Milośników Dawnej Muzyki

Editors: A. Chybiński, K. Sikorski

Periodicity: Quarterly