Kwartalnik muzyczny (Warsaw, 1928-1933)

Kwartalnik muzyczny

(Warsaw, 1928-1933)

RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals (2017)

Issues bear the inscription "Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki poświęcony teorji, historji i etnografji muzyki" [Organ of the Association of Early Music Lovers, devoted to musical theory, history and ethnography]

Publisher: Stowarzyszenie Milośników Dawnej Muzyki

Editors: A. Chybiński, K. Sikorski

Periodicity: Quarterly