Maandblad voor Hedendaagsche Muziek: Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Hedendaagsche Muziek

(Amsterdam, 1931-1933)

RIPM e-Library (2016)

Publisher: Emil Wegelin

Editors: Hugo Godron, Casper Höweler, Daniel Ruyneman

Periodicity: Monthly